Vi som är en del av Vera Park
WSP

Ett teknikkonsultbolag med stor kompetens inom miljö- och energiområdet.
www.wsp.se

TMR

Driver balningsanläggningen och hanterar allt producentansvarsmaterial vad gäller förpackningar.
www.tmr.se

Envir

Utför plockanalyser av avfall. Aktivt i Vera Parks kluster. Numera beläget i Munka Ljungby.
www.envir.se

iTunnan AB

Ett företag som tar fram innovationer för främst avfalls- och återvinningslösningar.
www.itunnan.se

Ohlssons AB

Driver farligt avfall-anläggningen.
www.ohlssons.se

Öresundskraft

Driver sorteringsplattan för osorterat industriavfall, samt ansvarar för avfallskraftvärmeverket, fordonsgasmacken och tillverkning av fordonsgas.
www.oresundskraft.se

Ragn-Sells AB

Bedriver slamhantering i en del av NSR:s ägarkommuner och andra närliggande kommuner.
www.ragnsells.se

OCO Nordic AB

Specialist på rengöring utan vatten och kemikalier, där man använder torris från återvunnen koldioxid.
www.oconordic.se

Gaia Biomaterials AB

Företag som utvecklar och tillverkar nya biobaserade förpackningslösningar av förnybara material.
www.gaiabiomaterials.com

KAABS Nordic AB

Metallåtervinnings- och skrothanteringsfirma som återvinner och behandlar skrot och metaller.
www.kaabs.eu

Solar Park

Ekonomisk förening som driver solcellsanläggningen, belägen vid Helsingborgs nya moderna återvinningscentral.
www.solarpark.se

NSR

Regionalt återvinningsföretag som ägs av sex nordvästskånska kommuner och ansvarar för regionens hushållsavfallsinsamling.
www.nsr.se

OX2 Production AB

Driver biogasanläggningen för biogas.
www.ox2.com

LBG AB

Driver uppgraderingsanläggningen för biogas.
www.lbgab.se

FEAB Partners

Företag som specialiserat sig på rengöring av bland annat avfalls- och sopkärl, men även fasader och taktvätt.
www.feabpartners.se

EnglishUnknownSwedish