Vår Organisation

Vera Park – en industripark och kluster

Vera Park ska bli Europas ledande center för cirkulär ekonomi. VP är inte bara en fysisk plats, det är lika mycket ett sätt att tänka och agera i cirkulär ekonomi. Konceptet innebär att NSR öppnat upp sina anläggningar runt om i regionen för olika aktörer. Här jobbar vi tillsammans i projekt kring hantering och utveckling av system och produkter för framtidens avfallshantering och återvinning.

Vera Park fungerar som en industripark och testbädd ur ett avfalls- och återvinningsperspektiv. En testbädd är ett annat namn för försöksplats för olika forskningsprojekt som genomförs i verkligheten.

Med Vera Park har NSR tillsammans med Sustainable Business Hub velat skifta fokus – från soptipp till arena för modern miljöteknik. Vera Park är ett samarbete mellan offentlig aktör, näringslivet och akademin. I Vera Park finns idag sexton företag inklusive NSR.

Namnet Vera Park, står för vår vision om ett mer hållbart samhälle. Det är inspirerat av latinska ordet veritas – som betyder sanning, samt ordet era – en ny tidsepok.

Processen kring Vera Park leds av Sustainable Business Hub, som är ett kluster för hållbarhet och miljöteknik med cirka 100 medlemmar, vari alla företag på Vera Park ingår. SBHUB leder också utvecklingsinitiativet Urban Magma, som syftar till att utveckla Sydsverige till en internationell innovations- och tillväxtmiljö för urbana försörjningssystem och bidra till svensk export. Vera Park är en del av Urban Magma och fungerar som ett företagsnätverk och kretsloppskluster med as i den fysiska industriparken på Filborna i Helsingborg. Vera Park är också ett kompetenskluster i form av triple-helix samverkan, allt utifrån ett avfalls- och återvinningsperspektiv. Visionen är att Vera Park ska vara ett ledande center för cirkulär ekonomi i Europa.

Inom ramen för Uran Magma samverkar SBHUB med NSR för att utveckla testbädden inom Vera Park och skapa förutsättningar för fler innovationer och affärsmöjligheter. I samarbetet ingår att utveckla klusterprocesser, skapa värdekedjor, initiera forskning, underlätta export, marknadsföra Vera Park och få fler företag och aktörer att ansluta sig till Vera Park.

Vera Parks ledningsgrupp består av: Dusan Raicevic, affärsutvecklare, Conny Wettergren, anläggnings- och säkerhetschef NSR, Martin Dyberg, kommunikationsansvarig Vera Park, Lars Persson, SBHUB, Ludvig Landén, miljöchef NSR.

EnglishUnknownSwedish