Projekt

NSR är en av flera partners som pilottestar metoden OPI, Offentlig-Privat-Innovationssamarbete, i projektet Cleantech TIPP. OPI är en metod som främjar innovationssamarbeten mellan privat och offentlig sektor. Förra veckan blev...

Landfill mining - Utgrävning av bioceller i samarbete mellan NSR, Rönnols Miljökonsult och Linköpings universitet Particle-board materialåtervinning av trä, under ledning av professor Mahmood Hameed. Gaia – nedbrytbara och förnybara påsar för...

Spånplatteprojekt uppmärksammas brett Projektet som ska hitta en metod för att omvandla träavfall till miljövänliga spånplattor uppmärksammas just nu stort i fackpressen. Såväl Ny Teknik, facktidskriften Recycling som Hållbart Byggande har...

EnglishUnknownSwedish