Cirkulär Ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett regenerativt system där resursinmatning och avfall, utsläpp och energiläckage minimeras genom att sakta, stänga och minska material och energilösningar. Detta kan uppnås genom långvarig hållbar design, kontinuerligt underhåll, reparation, återanvändning, renovering, återtillverkning och återvinning. Detta står i kontrast till linjär ekonomi som är en “ta, göra och slösa”-produktionsmodell. Cirkulär ekonomi handlar om att stänga kretsloppen, såväl socialt, som ekonomiskt och ekologiskt. EU har också beslutat om ett paket med cirkulär ekonomi, som omfattar alla medlemsländer.

Vår Vision

Vera Parks vision är att bli det ledande centret för cirkulär ekonomi i Europa. Och det ska vi bli genom initierade nätverk, som har kompetens och erfarenhet. Genom att jobba nära varandra, dra nytta av de synergier som finns mellan bolagen inne på industriparken och i klustret och genom att våga vara innovativa och ligga i framkant med nytänk . Vi ska vara ett forum där Näringsliv, Offentlig förvaltning och Akademi kan samverka för att förbättra de processer och tekniker som krävs för fullt cirkulära system, så att man för varje steg i processen höjer värdet på de material och produkter som man hanterar.

Läs mer

Om Oss

I augusti 2016 undertecknade Sustainable Business Hub och NSR ett samarbetsavtal om att utveckla Vera Park som industripark och testbeddmiljö för att ta fram ny effektiv miljöteknik, inom ramen för Urban Magma. Under tre år finansieras Vera Park av Vinnova. SBHUB är ett kluster för hållbarhet och miljöteknik med cirka 100 medlemsföretag, vari alla företag på Vera Park ingår. SBHUB processleder utvecklingsinitiativet Urban Magma, som syftar till att utveckla Sydsverige till en internationell innovations och tillväxtmiljö för urbana försörjningssystem och bidra till svensk export.

Läs mer

Nyheter

Partners
EnglishUnknownSwedish